7:09 صباحًا الجمعة 22 فبراير، 2019


الاشهر بالفرنسية

بالصور الاشهر بالفرنسية d4041abd9fbfc72c9e8b8e8ba8491bf9

 

الاشهر السنويه بالفرنسيه = Les douze mois de l’année
(يناير = جونفي Janvier

(فبراير = فيفري Février

ما رس = مارس Mars

ابريل = افريل Avril

(مايو = مي Mai

(يونيو = جوان Juin

(يوليو = جويي Juillet

(اغسطس = اووت Août

سبتمبر = سيبتومبر Septembre

(اكتوبر = اوكتوبر Octobre

(نوفمبر = نوفومبر Novembre

(ديسمبر = ديسومبر Décembre

266 views

الاشهر بالفرنسية