يوم الجمعة 4:05 صباحًا 24 مايو، 2019

الاشهر بالفرنسية

صور الاشهر بالفرنسية

 

الاشهر السنويه بالفرنسية = Les douze mois de l’année
(يناير = جونفي Janvier

(فبراير = فيفري Février

ما رس = مارس Mars

ابريل = افريل Avril

(مايو = مي Mai

(يونيو = جوان Juin

(يوليو = جويي Juillet

(اغسطس = اووت Août

سبتمبر = سيبتومبر Septembre

(اكتوبر = اوكتوبر Octobre

(نوفمبر = نوفومبر Novembre

(ديسمبر = ديسومبر Décembre

297 views

الاشهر بالفرنسية