10:27 صباحًا السبت 16 فبراير، 2019


صور بعاد وفراق

صور فراق حزينه ،صور وجع و فراق

بالصور صور بعاد وفراق 13a14f8fb1dbecac6ec595228f566292

صور بطاقات حزينه جدا حزن و دموع رحيل و فراق بعاد

بالصور صور بعاد وفراق 72701522c9f616f5e3615fd995f0c29c

لو تقدر على البعاد ابعد لو تنسي اللي فات انسى

بالصور صور بعاد وفراق 671ced47ead343607f21759669ac0a93

مهما طال البعاد حبك في الفؤاد ساكن

بالصور صور بعاد وفراق b27547f5aa299a72e470d00fddb37952

  • صوربعاد
713 views

صور بعاد وفراق